Micro Türkiye

Davranış Kodu

Küresel Tedarik Zincirimizde Güven ve Sorumluluk Oluşturmak

Tedarikçilerimizle Etik ve Sürdürülebilir İş Uygulamalarına Bağlılığımız

Micro olarak insan haklarına, çevresel sorumluluğa ve etik davranışa öncelik veren sorumlu iş uygulamalarına inanıyoruz. Sürdürülebilirlik performanslarının değer zincirimizdeki beklentilerimizle uyumlu olmasını sağlamak için tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde çalışıyoruz.

Davranış Kurallarımızı Uygulamak
Değer zincirimizin tamamında Davranış Kurallarımızı uygulamaya kararlıyız. Uyumluluğu sağlamak için tedarikçilerimizle işbirliği yapıyoruz ve değerlendirmeler ve denetimler yoluyla uyumluluğu doğrulama hakkını saklı tutuyoruz. Tüm doğrudan tedarikçiler, tedarikçilerinin, satıcılarının, acentelerinin ve alt yüklenicilerinin bu Kurallara uymasını sağlamaktan sorumlu tutulur.

Çevresel Sorumluluğun Teşvik Edilmesi
İş ortaklarımızla birlikte çevresel sorumluluğu teşvik etmeye kararlıyız. Tedarikçilerimizden çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiren çevre dostu iş uygulamaları geliştirmelerini, uygulamalarını ve sürdürmelerini bekliyoruz. Politikalarımız, tedarikçilerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri belirlemesini ve azaltmasını ve çevrenin korunmasına ilişkin geçerli tüm yerel ve ulusal yasa ve düzenlemelere uymasını gerektirir.

Sağlık ve Güvenliğe Önem Vermek
Tedarik zincirindeki tüm çalışanların sağlık ve güvenliğine öncelik veriyoruz. Tedarikçilerimiz güvenli bir çalışma ortamı yaratmalı ve sürdürmeli ve işlerine sağlam sağlık ve güvenlik yönetimi uygulamalarını dahil etmelidir. Politikalarımız, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını, yeterli iş sağlığı ve güvenliği yönetimi politika ve prosedürlerini ve tüm çalışanlar için uygun sağlık ve güvenlik eğitimini gerektirir.

İnsan ve İşçi Haklarının Korunması
Tedarik zincirimizdeki tüm çalışanlar için en yüksek insan ve işçi hakları standartlarını destekliyoruz. Tedarikçilerimizin, çalışanlarının, tedarikçilerinin ve faaliyetlerinden etkilenen toplulukların insan haklarını tanıyan, bunlara saygı duyan ve koruyan politikalara sahip olmalarını şart koşuyoruz. Politikalarımız arasında adil istihdam koşulları, makul çalışma saatleri, ayrımcılık karşıtı uygulamalar, adil ücretlendirme, zorla çalıştırma ve insan ticaretinin önlenmesi, reşit olmayan çalıştırmanın önlenmesi, genç işçilerin korunması ve etkili şikayet mekanizmaları yer almaktadır.