Micro Türkiye

Mikro Mobilite

Micromobility: Her seferde salınımı azaltma

Küçük sürüş, büyük etki: Daha yeşil bir gelecek için micromobility’i benimseyin!

Günümüzde, kentsel hareketlilik, insanların, mal ve hizmetlerin kentsel alanlar içinde kolay ve etkili bir şekilde hareket etmesini içeren, ele alınması zor ve kritik bir sorun olmuştur. 1950’den beri, kentsel alanlarda yaşayan insanların oranında dikkate değer bir artış olmuştur. 2050 yılına kadar, dünya nüfusunun 9,8 milyar olması beklenmekte ve yaklaşık olarak %70 veya 6,7 milyar kişinin kentsel alanlarda yaşaması öngörülmektedir.*

Kentsel merkezlerde, trafik sıkışıklığı, bir araç sahibi olmanın yüksek maliyeti ve çevresel etki gibi endişeler, daha fazla insanın micromobility’e yönelmesine neden olmaktadır. Yoğun trafikten muzdarip şehirlerde micromobility kullanımının, sıkışıklığı hafifletmek ve karbon salınımlarını azaltmanın ötesinde önemli bir potansiyeli vardır. İlk ve son mil yolculuğu için uzun süredir devam eden taşımacılık sorununa bir çözüm sunduğuna inanıyoruz.

Micromobility ve daha küçük elektrikli araçların onaylanması, kentsel alanlarda modern, çevre dostu ve temiz hareketlilik çözümlerinin yollarını açmaktadır. Kullanımları, kısa mesafeler için özellikle değerlidir. Düşük ağırlıkları ve küçük boyutları nedeniyle yanlarında taşınabilirler. Micro ürünler, yerden tasarruf sağlar ve kullanımı esnektir. Bu yüzden “son mil” için oldukça uygundurlar.

Micromobility, özellikle büyük metropol alanlarda hareketlilik hizmetlerinin sürdürülebilir tasarımı için bir fırsat sunmaktadır. Trafik sıkışıklığı, gürültü ve salınımları önlemeye yardımcı olabilir. Ek olarak, daha az park alanına ihtiyaç duyulur ve tüm sakinler temiz, rahat hareketlilikten eşit şekilde faydalanabilir.

Mikromobil araçlar, kaynak ve enerji tüketimi açısından da daha ekonomiktir. İklim dostu bir hareketlilik çözümü olarak toplu taşımaya tamamlayıcı olabilirler. Bu şekilde, kentsel hareketlilik devrimine bir adım atmış olurlar.

Micromobility çözümlerinin avantajları

Trafik sıkışıklığının azaltılması: Micromobility ürünlerinin kullanımı, insanlara arabalar ve toplu taşıma araçlarına alternatif sunarak trafik sıkışıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Hava kirliliğinin azaltılması: Micromobility ürünleri, güç kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaları nedeniyle hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Maliyet etkinliği: Micromobility ürünleri, arabalar veya toplu taşıma kullanmaktan genellikle daha maliyet etkin bir seçenek olabilir.

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html